گزارش تمرين تيم ملي فوتبالسرپرست تيم ملي در تمرين امروز تيم مليپوشان حاضر شد.

دومين تمرين تيم ملي فوتبال ايران در راه آمادهسازي اين تيم براي جام جهاني 2014 از ساعت 17 و 30 دقيقه امروز با حضور 18 بازيکن در ورزشگاه آزادي آغاز شد.

به گزارش فارس، مليپوشان 15 دقيقه اول در اختيار خود بودند و در حالت آزاد بدنهاي خود را گرم کردند که در اين قسمت شوخيهاي آنها با همديگر از جمله شوخي خلعتبري با پژمان منتظري از نکات قابل توجه بود.

از ساعت 17 و 45 دقيقه کيروش با به صدا درآوردن سوت خود مليپوشان را جمع کردند و آنها با دويدن در عرض زمين با توپ به ادامه مرحله گرمکردن بدنهاي خود پرداختند. البته از اين زمان دروازهبانها از ساير بازيکنان جدا شده و در قسمت ديگر به کارهاي تخصصي پرداختند.

از ساعت 17 و 50 دقيقه مليپوشان در پشت دروازه جمع شدند و به مدت يک ربع استارتهاي کوتاه و بلند را تمرين کردند.

در ادامه تمرينات تيم ملي و 15 دقيقه بعد کار با توپ و تمرينات تاکتيکي آغاز شده و از اين مرحله تمرينات تيم ملي به صورت جدي آغاز شد. در ابتدا مليپوشان به سمت دروازه جنوبي با حضور دو دروازهبان که به ترتيب درون دروازه قرار ميگرفتند شوتزني کرده و 10 دقيقه به اين کار ادامه دادند. از ساعت 18 و 50 دقيقه مليپوشان فوتبال ايران که امروز با پيراهنهاي سبز کار را دنبال مي کردند به بخش شمالي ورزشگاه رفتند و تمرينات شوتزني را در اين بخش ادامه دادند.

ملي پوشان فوتبال ايران که قرار است بامداد دوشنبه راهي کشور اتريش شوند تمرينات خود را در حالي پيگيري کردند که همچنان کار با توپ و شوتزني به دروازه از مراحل اصلي تمرينات تيم ملي بود.

از ساعت 18 و 25 دقيقه مليپوشان مجددا به سمت دروازه جنوبي رفته واين بار با انجام کارهاي تاکتيکي به شوتزني و سانتر از جناحين پرداختند که در اين قسمت آمادگي رحمان احمدي قابل توجه بود.

*مليپوشان امروز سبز پوشيده بودند و کادر فني با لباسهاي آبي کار را دنبال کردند.

*مهدي محمدنبي سرپرست تيم ملي که در اردوي آفريقاي جنوبي غايب بود، امروز بر سر تمرينات حاضر شد که با ورود وي مليپوشان به سمت او رفته و با او به خوش و بش پرداختند.

*يحيي گلمحمدي که براي تماشاي تمرينات به استاديوم آزادي آمده بود در همان ابتدا با مشکل مواجه شده و او را به ورزشگاه راه ندادند با اين حال هماهنگيهاي براي حضور وي صورت گرفت که گويا گلمحمدي پشيمان شده و ترجيح داد برگردد.

*اندوريد تاکوروز مربي سيهچرده جديد تيم ملي در تمرين امروز حرف اول را ميزد و به عنوان دست راست کيروش انجام بيشتر کارهاي تاکتيکي بر عهده او بود.

*مسئولان ورزشگاه آزادي و همچنين رئيس حراست وزارت ورزش در تمرينات تيم ملي حاضر شدند.

*از ساعت 18 و 45 دقيقه و با درخواست کيروش خبرنگاران ورزشگاه آزادي را ترک کرده تا از اين لحظه به بعد تمرينات تيم ملي پشت درهاي بسته ادامه پيدا کند.

تمرين بعدي تيم ملي از ساعت 17 و 30 دقيقه فردا در ورزشگاه آزادي ادامه پيدا خواهد کرد.