رئيس فدراسيون فوتبال ايران گفت: به هيچ کس به غير از خداي متعال نياز نداريم و در اين موضوع مستقل هستيم.

علي کفاشيان پس از عقد قرارداد همکاري با رئيس فدراسيون فوتبال کره جنوبي گفت: مدتها پيش رئيس فدراسيون فوتبال کره جنوبي براي همکاري دوجانبه دعوت کرديم و او براي همين مسئله به ايران آمده است. کره جنوبي از فدراسيونهاي قوي آسيا است و در رابطه با کارهاي آموزشي و مسائل مختلف با يکديگر صخبت کرديم. فوتبال ايران و کره جزو بهترينهاي آسيا است اما در هيات رئيسه اي اف سي نماينده ندارند و در مورد هاي مختلف گفتوگو داشتيم در مورد بازيهاي دوستانه و مسائل مختلف با يکديگر صحبت انجام داديم. قرار است در مهر يا آبان ماه بازي دوستانه با کره جنوبي انجام دهيم و همچنين در مورد تيم ملي اميد نيز صحبت داشتيم. تعامل خوبي وجود دارد و احتمالا دو بازي دوستانه خواهيم داشت که ابتدا کره قرار است به ايران بيايد. اين مسئله تقريبا قطعي است.

به نقل از فارس، وي در ادامه خاطرنشان کرد: در هر صورت کره جنوبي در بسياري موارد به ما نياز دارد. در فوتسال و فوتبال ساحلي اين تيم به انجام بازي دوستانه مقابل ايران به ما نياز دارد.

کفاشيان در مورد اينکه ايران چه نيازي به تعامل با کره جنوبي دارد خاطرنشان کرد: ما فقط به خداوند نياز داريم و در اين مورد مستقل هستيم.

رئيس فدراسيون فوتبال ايران در مورد اينکه رئيس فدراسيون کره جنوبي از ميزباني ايران حمايت کرده است،خاطرنشان کرد: اين نشان ميدهد او کم تجربه است و چون تازه يک سال است که به فدراسيون کره جنوبي آمده چنين صحبتي را بيان ميکند. ما او را در ماشين حسابي ساختيم تا چنين صحبتي را بيان کند. حالا شما ميخواهيد با يک حرف همه چيز را خراب کنيد. فدراسيون کره جنوبي هميشه از ايران حمايت کرده و ما را يکي از مهدهاي فوتبال آسيا ميداند. البته آنها از فوتبال ما ميترسند. از قدرت ايران باخبرند.

کفاشيان در مورد اينکه چرا کسي به استقبال تيم فوتسال نرفت، خاطرنشان کرد: امروز درگيري زيادي داشتم. صبح با وزير جلسه برگزار کرديم و عصر امروز نيز ميهمان رئيس فدراسيون فوتبال کره جنوبي بوديم.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا کسي براي بازيکنان تيم فوتسال گل نبرد، خاطرنشان کرد: بازيکنان ما خودشان گل هستند.

کفاشيان در ادامه در مورد اينکه چه برنامهاي براي ورود ايران و کره جنوبي به هيأت رئيسه AFC دارد، اظهار داشت: به اعتقاد ما خيلي از کشورها به فوتبال خوبي ندارند در AFC فعاليت زيادي دارند ما ميتوانيم در هيأت رئيسه کرسي بگيريم. پيشنهاداتمان را ارائه خواهيم کرد البته ما در کميتههاي مختلف بيشترين اعضا را داريم و ميتوانيم در آينده به هيأت رئيسه برسيم.

وي در مورد وضعيت خسوس کاندلاس عنوان کرد: او کار خود را به بهترين شکل انجام داده ما مقابل ژاپن از حريفمان سرتر بوديم. بايد کليت مسائل را در نظر بگيريم و بدون شک تيم ملي فوتسال ايران درجام جهاني حرف براي گفتن دارد.