بلاتر: پلاتيني براي رياستفيفا نامزد نخواهد شد

سپ بلاتر رئيس فدراسيون بين المللي فوتبال «فيفا» که هفته گذشته تمايل خود را براي ادامه رياست فيفا ابراز کرده بود ؛ شامگاه پنجشنبه اعلام کرد ميشل پلاتيني رييس فدراسيون فوتبال اروپا «يوفا» براي رقابت با وي نامزد نخواهد شد.

وي در گفتگو با يک شبکه راديويي سوئيس در پاسخ به سوالي در خصوص نامزدي پلاتيني براي رياست فيفا گفت:«فکر نمي کنم چنين اقدامي کند. قطعا نامزد نخواهد شد.»

بلاتر افزود :«احساس من اين است که پلاتيني دوران خوبي دارد. نبايد فراموش کرد، دوران وي کمي به من وابسته است زيرا وي شاگرد من بود. همچنين در 30 مارس 1998 خود وي بود که مرا به نامزدي براي رياست فيفا دعوت کرد.»

پلاتيني 58 ساله بارها اعلام کرده است بعد از برگزاري رقابت هاي جام جهاني 2014 برزيل اعلام مي کند آيا براي رياست فدراسيون بين المللي فوتبال نامزد خواهد شد يا خير؟

بلاتر هفته گذشته در خصوص نامزدي اش براي چهارمين دوره رياست فيفا ابراز تمايل کرد و گفت :«مي خواهم به فعاليت خود ادامه دهم. دوران رياست من به پايان مي رسد، اما ماموريت من پايان نيافته است.»