طي حکمي از سوي مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس، حسين قدوسي به سمت مشاور مطبوعاتي و رسانهاي مدير عامل منصوب شد.

به گزارش سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، در حکم عليرضا رحيمي آمده است: با عنايت به سوابق تجربي و نگاه کارشناسانه جنابعالي بر امور رسانهاي باشگاه به موجب اين ابلاغ، به سمت مشاور مطبوعاتي و رسانهاي اينجانب منصوب ميشويد.

اميد است با مساعدت و ياري خداوند متعال اطلاعات و اشراف جنابعالي بر امور فرهنگي و خبري باشگاه و تعامل سازندهاي که در پيش خواهد بود، مفيد و موثر واقع گردد.

گفتني است که قدوسي 5 سال در باشگاه راه آهن به عنوان مدير روابط عمومي و مشاور مديرعامل فعاليت داشته و نيز 5 سال در باشگاه پرسپوليس به عنوان سردبير سايت رسمي باشگاه، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي فعال بوده است.