سيمئونه: احساسم را نميتوانم بر زبان بياورمسرمربي آرژانتيني آتلتيکو مادريد ميگويد نميتواند احساس خودش را از قهرماني تيمش در ليگا به زبان بياورد. او همچنين با تمجيد از هواداران بارسلونا و بازيکنان اين تيم گفت: آنها شخصيت بالاي خودشان را نشان دادند.

آتلتيکو مادريد شب گذشته (شنبه) موفق شد برابر بارسلونا به تساوي يک بر يک برسد تا پس از 18 سال به قهرماني در ليگ اسپانيا دست يابد.

ديگو سيمئونه، سرمربي آرژانتيني آتلتيکو مادريد پس از قهرماني تيمش در رقابتهاي ليگا، گفت: لحظات رويايي را سپري ميکنم. نميتوانم خوشحاليام را توصيف کنم. تنها از بازيکنانم و مسئولان تيم که به من اعتماد کردند تشکر ميکنم . اين قهرماني را به لوئيس آراگونس فقيد تقديم ميکنم. باشگاه سزاوار اين قهرماني و خوشحالي بود. ما از همان روز نخست تلاش زيادي براي قهرماني کرديم و خوشحالم که به هدفمان رسيديم.

سيمئونه در ادامه گفت: مي دانستيم که بازي بسيار حساسي برابر بارسلونا در پيشرو داريم. در بين دو نيمه از بازيکنانم خواستم که خونسرد باشند و مصدوميتها را فراموش کنند. ما دو بازيکن خوبمان را در نيمه نخست از دست داديم. خوشبختانه توانستيم به مسابقه برگرديم و تاريخ سازي کنيم. بازيکنانم نمايشي فراتر از انتظار از خودشان نشان دادند.

پس از پايان مسابقه و قهرماني آتلتيکو مادريد هواداران بارسلونا به صورت ايستاده بازيکنان آتلتيکو مادريد را تشويق کردند.

سيمئونه درباره تشويق تيم او از سوي هواداران بارسلونا، گفت: اينها زيباترين چيزهايي است که ميتوان در فوتبال تجربه کرد. هواداران، بازيکنان و سرمربي بارسلونا امشب بار ديگر شخصيت بالاي خودشان را نشان دادند.

سرمربي موفق آتلتيکو مادريد در پايان گفت: منتظرم تا به مادريد برسيم و به همراه تمامي هوادارانمان جشن قهرماني را بر پا کنيم. ما امشب تاريخ ساز شديم، اما نبايد فراموش کنيم که هفته آينده ديدار بسيار حساسي برابر رئال مادريد در فينال ليگ قهرمانان اروپا در پيش داريم.