رسمی؛ غیبت 15 روزه دیگو کوستا و از دست دادن فینال لیسبون
طرفداری- نتایج آزمایشات امروز نشان داد که این بازیکن قادر به بازی کردن در فینال اروپا نیست.

به گزارش Radio Marca، امروز نتایج آزمایشات دیگو کاستا به طور رسمی مشخص شد و طبق آن این بازیکن از مصدومیت درجه 1 همسترینگ پشت پای راست رنج می برد و قادر به بازی کردن در فینال نخواهد بود.

هرچند این مصدومیت آنطور که انتظار می رفت جدی نیست، اما این بازیکن 25 ساله را 15 روز از میادین به دور نگه خواهد داشت که به معنی از دست دادن فینال لیسبون مقابل رئال مادرید است.