پيکه با بارسلونا تمديد کردمدافع بارسلونا قراردادش را با اين تيم تمديد کرد.


پس از آنکه بارسلونا روز گذشته لوييس انريکه را به عنوان سرمربي انتخاب کرد و با مارک آندره تر اشتگن آلماني قرارداد بست، اکنون با جرارد پيکه نيز قرارداد جديدي امضا کرده است.

به نقل از فارس، بر اساس اعلام سايت آس اسپانيا، سران بارسلونا با مدافع جوان خود بر سر قراردادي جديد و پنج ساله به توافق رسيدهاند.

بدين ترتيب قرارداد پيکه تا پايان فصل 19-2018 تمديد و اين بازيکن در نيوکمپ ماندني شد.