در جستجوي سرمايهگذار در فوتبال ايران هستيمنماينده سرمايه گذاري در ورزش باشگاه جنوا ايتاليا با ارسال نامهاي از محمد رضا ساکت، مشاور عالي سازمان ليگ فوتبال ايران تشکر و قدرداني کرد.

به نقل از سايت سازمان ليگ، جوليو مونگاردي، نماينده سرمايه گذاري در ورزش باشگاه جنوا ايتاليا با ارسال نامهاي از محمد رضا ساکت، مشاور عالي سازمان ليگ فوتبال ايران تشکر و قدرداني کرد.

متن نامه ارسالي به شرح زير است:

جناب آقاي محمد رضا ساکت، مشاورعالي سازمان ليگ

از پذيرايي خوب شما در طول اقامتمان در ايران و زماني که به ما اختصاص داديد تشکر ميکنيم.ما هم اکنون در تلاشيم تا سرمايه گزاران خارجي که به شدت علاقمند به سرمايه گزاري در فوتبال ايران هستند را جستجو کنيم و به زودي پيشنهادي براي آکادميها ارائه خواهيم داد.

مونگاردي در ادامه نامه آورده است: ما مطمئنا شما را در جريان آخرين تحولات و پيشرفتها خواهيم گذاشت.

در پايان نامه آمده است : مجددا از نزاکت و تواضع و پاسخگو بودن شما سپاسگزاريم و آرزوي بهترينها را براي شما داريم.