مسي : داستان ديگري براي آرژانتين مي سازيم


ستاره آرژانتيني فوتبال جهان معتقد است در جام جهاني امسال تاريخ جديدي براي آرژانتين رقم خواهد خورد.

ليونل مسي ستاره آرژانتيني باشگاه بارسلونا دارنده 4 دوره رقابتهاي توپ طلا گفت: زماني که به تيم ملي اضافه شدم جو و فضاي آن کاملا متفاوت بود پيش از اين وقتي که به بارسلونا بازگشتم بسيار خوب بازي ميکردم و حال دوست دارم اين اتفاق در تيم آرژانتين نيز بيافتد.

وقتي که به تمرينات تيم ملي بازگشتم و هم تيميها و دوستانم را ديدم، از لحاظ ذهني کاملا تغيير کردم و ميخواهم يک داستان و يک تاريخ ديگر بسازم.