مهاجم تيم ملي فوتبال اروگوئه پس از آنکه دچار آسيبديدگي از ناحيه مينيسک پا شد جام جهاني را از دست ميدهد.

لوييس سوارز در جريان تمرين تيم ملي فوتبال اروگوئه دچار آسيب ديدگي از ناحيه زانو شد که نياز به عمل جراحي فوري دارد.

به نقل از فارس، سوارز در تمرين تيم ملي کشورش از ناحيه زانو دردي را احساس کرد که معاينههاي دقيقتر نشان داد وي دچار آسيب از ناحيه مينيسک پا شده است. به همين دليل و براي رساندن سوارز به اردوي تيم ملي اروگوئه براي حضور در جام جهاني، وي بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد.

ديدار نخست اروگوئه در جام جهاني مقابل کاستاريکا خواهد بود که در کمتر از 20 روز ديگر برگزار ميشود. اين در حالي است که بهبود آسيب ديدگي مينيسک بين چهار تا 6 هفته طول خواهد کشيد.