پيراهن استيلي به حراج گذاشته ميشود

پيراهن حميد استيلي در شب بازي خاطره انگيز برابر امريکا به نفع بيماران سرطاني به حراج گذاشته ميشود.

قرار است چهارشنبه هفته آينده از ساعت 21 در ايوان شمس تهران، پيراهن حميد استيلي در بازي خاطرهانگيز برابر امريکا در جام جهاني 98 به حراج گذاشته شود.

به نقل از ايسنا، عوايد فروش اين پيراهن قرار است صرف ساخت بيمارستان ويژه بيماران مبتلا به سرطان و درمان اين افراد شود.

31 خرداد 1377 تيم ملي ايران در ديداري که "بازي قرن" نام گرفت موفق شد با دو گل حميد استيلي و مهدي مهدويکيا برابر تک گل برايان مکبرايد تيم ملي امريکا را از پيشرو بردارد.