نخستين تمرين تاکتيکي تيم ملي ايران در اردوي اتريش با ترکيب کامل برگزار شد.

تيم ملي فوتبال ايران عصر امروز در ادامه اردوي تدارکاتي خود در اردوي اتريش تمرينات تاکتيکي خود را در کمپ جديد در در زمين اختصاصي باشگاه اشتگلزباخ آغاز کرد و نکته قابل توجه اينکه با اضافه شدن مسعود شجاعي به اين تمرين ليست کيروش تکميل شده و هر 28 بازيکن حاضر در ليست سرمربي تيم ملي براي اولين بار به تمرين پرداختند.

*بازيکنان صبح امروز پس از صرف صبحانه در سالن بدنسازي تمرين کرده و بعد از ظهر امروز به وقت اتريش از ساعت 16 به وقت محلي تمرينات تاکتيکي را آغاز کردند.

*در ابتدا گلرها از ساير بازيکنان جدا شده و به تمرينات اختصاصي مشغول شدند و با بازيکنان نيز با حرکات کششي، نرمشي و هوازي و کار باتوپ به گرم کردن مشغول شدند.

*با تکميل شدن نفرات، تمرينات تيم ملي وارد فاز جديدي شده و مليپوشان از عصر امروز به صورت جديتر به تمرينات تاکتيکي پرداختند.

*با برطرف شدن مصدوميت هاشم بيکزاده، اين بازيکن نيز به تمرينات گروهي اضافه شده و پا به پاي سايرين تمرين کرد. بيکزاده در آخرين تمرين از ناحيه مچ پا مصدوم شده بود.

*هواي محل اقامت جديد مليپوشان نسبت به کمپ قبلي تقريباً گرمتر است. هواي کمپ تمريني جديد آفتابي با دماي 20 درجه سانتيگراد است.

*چمن خوب در زمينهاي باشگاه اشتگلزباخ وجود دارد که تيم ملي در يکي از اين زمينها به تمرين پرداخت.

تيم ملي ايران در اردوي اتريش دو ديدار دوستانه ديگر مقابل تيمهاي مونتهنگرو و آنگولا برگزار ميکند.