فقط به همين سرود تيم ملي اکتفا نميکنيماحمدي گفت: براي رضايتمندي سلايق مختلف مردم چند اثر متنوع ديگر ساخته شود.

عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان افزود: کساني که در راستاي خلق آثار هنري براي سرود تيم ملي فوتبال بودند دنبال خلق اثر بهترين بودند، همه افراد بيشترين تلاش را کردند تا به بهترين شکل مورد استقبال قرار بگيرد، ولي ممکن است که بعضي از سلايق اين آثار را قبول نکنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وي ادامه داد: نبايد ما به يک سرود اکتفا کنيم. ما ميتوانيم سرودهاي متنوعي را خلق و توليد کنيم که جواب سليقه هاي مختلف را بدهيم.

وي ادامه داد: بايد از ابتدا يک فراخوان گسترده داده ميشد تا خوانندگان و هنرمندان زيادي به اين ماجرا ورور ميکردند.

احمدي گفت: اگر نواقصي در مورد نماد پيراهن تيم ملي فوتبال وجود دارد به دست اندرکاران فرهنگي فدراسيون فوتبال برميگردد که بايد اين تصميم همه جانبه و بدون نقص صورت ميگرفت.

وي در پايان خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان يک نهاد خاص و پشتيبان است و فدراسيون کمکهايي که لازم دارد را از وزارت ورزش طلب کند.