21 روز تا جام جهانی

دیر ترین زمان برای آغاز یک دیدار جام جهانی در جام جهانی 2006 آلمان بین کشور میزبان و پرتغال بود که ساعت 21:00 برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جام جهانی 2014 برزیل 21 روز دیگر آغاز میشود و 32 تیم حاضر در این رقابتها در هشت گروه چهار تیمی برابر هم به میدان میروند.سایت فیفا تا آغاز برگزاری جام جهانی 2014 برزیل اقدام به روز شمار این رقابتها کرده و هر روز به مناسبت تعداد روزهای باقی مانده یک واقعه مربوط به جام جهانی را مورد بررسی قرار داده است.زمان بازی های جام جهانی همیشه یکی از دغدغههای فوتبالدوستان بوده است. تا قبل از جام جهانی برزیل، دیرترین زمان برای آغاز جام جهانی در سال 2006 بین آلمان و پرتغال در دیدار ردهبندی بود که ساعت 21:00 به وقت محلی برگزار شد. البته این رکورد در جام جهانی 2014 شکسته می شود.در جام جهانی 2014 دیدار ساحل عاج و ژاپن ساعت 22:00 به وقت محلی برگزار خواهد شد که دیرترین زمان برای آغاز جام جهانی است
.