رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تقلبی بودن لباسهای تیم ملی به هیچوجه صحت ندارد و کیفیت این لباسها بسیار مناسب است.

علی کفاشیان در نشست خبری که در حاشیه سمینار هیئت رئیسه و رؤسای هیئتهای فوتبال فدراسیون فوتبال کشور در مشهد برگزار شد، گفت: لباسهای تیم ملی هیچ مشکلی ندارد و به طور قطع تقلبی بودن این مسئله که این لباسها مشکل دارند صحت ندارد. طبق قراردادی که با آلاشپورت منعقد کردهایم تأمین تمام لباسهای تیم ملی را به این شرکت واگذار کردهایم.

وی افزود: کیفیت این لباسها بسیار مناسب بوده و 3 ماه پیش نمونههای این البسه را برای فیفا ارسال کرده که به تائید آنها رسیده است و به طور قطع در این مسئله حق این برند در حال پایمال شدن است و با صراحت میتوانم بگویم که تقلبی بودن آن را تأئید نمیکنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: موضوع این شایعه از اینجا شروع شد که در درخواست خود از آلمان نسبت به اینکه در اردوی آفریقایجنوبی به 5 رنگ لباس نیاز داشتیم ولی از آلمان 3 رنگ به این اردو ارسال شد که نهایتاً آن 2 رنگ باقیمانده با کیفیت پایینتر از نمایندگی دبی این شرکت به اردوی آفریقایجنوبی ارسال شد.

کفاشیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نماینده آلاشپورت صراحتاً اعلام کرده که لباسهای تحویل داده شده به تیم ملی مورد تأئید این شرکت نیست، عنوان کرد: این لباسها مورد تأئید فدراسیون فوتبال است و همچنین مورد تأئید فیفا رسیده است و کیروش مؤظف است از این مسئله تبعیت کند. اختلافات کیروش با این شرکت احتمال دارد به زمانهای قبل برگردد که ممکن است بر سر پوشیدن این برند توسط آقای کیروش صورت گرفته باشد.

وی در رابطه با پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم استقبال هواداران فوتبال از موسیقی جامجهانی تأکید کرد: کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال به این مسئله رسیدگی کرده است و بنده گمان نمیکنم که این موسیقی آنچنان که مورد نقد قرار گرفته است بدجلوه کرده باشد و میتوان گفت که موسیقی بسیار دلنشینی است.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: در منطقه رقیب کشور ما کشور امارات است و میتوان یادآور شد که ایران از لحاظ وجود تماشاگران و منابع بسیار خوبی که در دست دارد میتواند ظرفیتهای بسیار بالایی را برای خود رقم بزند.

کفاشیان در رابطه با شهرهای معرفی شده به AFC برای برگزاری جام ملتهای آسیا گفت: شهرهای تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و کرمان برای برگزاری این مسابقات به AFC معرفی شدهاند که نمایندگان AFC با بررسیهای زیاد استادیومهای این شهرها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

وی در ارتباط با انتخابات مجمع هیئت فوتبال استان خراسان رضوی گفت: پیشنهاد آقای صبوریان مدیرکل تربیت بدنی استان برای برگزاری انتخابات این مجمع بر این بود که فضای باز برای ورود افرادی جدید در این انتخابات رقم زده شود که بنده و هیئت رئیسه با این پیشنهاد موافقت کردند و میتوان یادآور شد مانعی برای ثبتنام مجدد افراد وجود ندارد و امیدوار هستیم تا یک یا نهایتاً 2 ماه آینده این انتخابات صورت گیرد.