فينال ليسبون زير نظر 2هواپيماي بدون سرنشين

دو فروند هواپيماي بدون سرنشين پرتغال، هواداران دو تيم رئال مادريد و اتلتيکو مادريد در فينال ليگ قهرمانان اروپا را زير نظر خواهند گرفت.

و به نقل از پايگاه خبري الجديد اسپورت لبنان، سرانجام پليس پرتغال موفق شد مجوز استفاده از دو فروند هواپيماي بدون سرنشين را براي تأمين امنيت فينال ليگ قهرمانان اروپا به دست بياورد.

ماموريت اين دو فروند هواپيما، زير نظر گرفتن هواداران دو تيم رئال مادريد و اتلتيکو مادريد در فينال ليگ قهرمانان اروپا و حرکت و توقف خودروها و نقاط تجمع هواداران است.

بر اساس اين گزارش، پرتغال به دليل شمار بالاي تماشاگران اين مسابقه، اقدامات و تدابير امنيتي را به شدت افزايش داده است و قرار است بيش از هزار نيروي امنيتي در ليسبون محل برگزاري فينال و در ورودي و خروجيهاي اين شهر مستقر شوند.