به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از دردسرهای 5 بازیکن پرسپولیس از جمله نوری، دهنوی، رضا محمدی، عابدزاده قراردادهایی بود که مبالغ آن در باشگاه و سازمان لیگ متفاوت بود. به دلیل همین تفاوت مبلغ در چند روز گذشته به حساب این بازیکنان از سوی باشگاه پول چندانی واریز نشده و این مسئله باعث ناراحتی این بازیکنان شده بود.


این بازیکنان که چک هایی را در دست داشتند و این چک ها به حساب واریزی آنها حساب شده بود در جلساتی متعدد با رحیمی شرکت کردند که بالاخره مشکل این چند بازیکن در جلسه هیأت مدیره روز گذشته مطرح و فقط با پرداخت بخشی از مطالبات این بازیکنان موافقت شد.