علیرضا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص انتخاب اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به سیاستهای باشگاه و انتخاب اعضای کمیته فنی، جلسات بسیار خوبی را با کاشانی، عبدی و سپس عابدینی برگزار کردیم و با این بزرگان فوتبال و باشگاه پرسپولیس صحبتهای لازم را انجام دادیم.


وی افزود: طبق توافقات انجام شده از شنبه کمیته فنی ما با برنامه های خوبش کار را دنبال میکند تا ثابت کنیم بهترین کمیته فنی را برای کمک به پرسپولیس انتخاب کردیم.


رحیمی ادامه داد: این کمیته فنی طبق مصوبات هیات مدیره انتخاب شده و قطعا در رده پایه، اهداف و برنامه های ویژه ای داریم، البته دست اعضای کمیته فنی باز است که اگر بخواهند طبق آیین نامه فردی را به این جمع اضافه کنند مشکلی نداشته باشند. قطعا با تجربه و دانش این اعضای کمیته فنی ستونهای باشگاه بسیار مستحکم و پرتوان است و به باشگاه پرسپولیس میتواند کمک بزرگی کند.


رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه های کمیته فنی هیچ دخالتی در بین نیست، آیین نامه لازم را تعیین کردیم و خوشبختانه اعضای کمیته فنی نیز که همه از بزرگان فوتبال هستند قطعا با دانش شان میتوانند به این باشگاه بزرگ کمک کنند. در جلسات با این اعضا دیدم که همه بدون چشمداشت آماده کمک به پرسپولیس هستند و میخواهند تیم را همه جوره حمایت کنند. ما ثابت میکنیم که کمیته فنی ستونهای باشگاه و پشتوانه پرسپولیس است و قطعا میتواند عصای دست باشگاه بزرگ پرسپولیس باشد.