آخرين وضعيت پزشکي بازيکنان تيمملي ايران


سايت رسمي فدراسيون فوتبال در اطلاعيهاي آخرين وضعيت پزشکي بازيکنان تيم ملي را تشريح کرد.


به گزارش ورزش سه، سايت رسمي فدراسيون فوتبال در اطلاعيهاي آخرين وضعيت پزشکي بازيکنان تيم ملي را تشريح کرد.

متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

پس از انجام اقدامات پيشگيرانه پزشکي صبح امروز بر روي سيد جلال حسيني، آندرانيک تيموريان، خسرو حيدري و مهرداد پولادي، اين بازيکنان در تمرينات روزانه به همراه ساير بازيکنان حضور نداشتند و به تمرينات اختصاصي خود که در راستاي رفع آسيبديدگيهاي جزئيشان بود پرداختند.

لازم به توضيح است هيچيک از بازيکنان فوقالذکر علائمي که موجب نگراني باشد نداشته و تنها آسيبديدگيهاي جزئي داشتند که در ديدار با مونتهنگرو براي آنها به وجود آمده بود.

همچنين در خصوص هاشم بيکزاده بازيکن تيم ملي، پس از بررسيهاي مجدد و دقيق پزشکي بر روي وي اميدواريم که با انجام اقدامات پزشکي خاص و فشرده اين بازيکن بتواند در ميان ساير بازيکنان تيم ملي در جام جهاني برزيل حضور داشته باشد و براي اينکه بهترين تجهيزات، امکانات پزشکي و منابع انساني مناسب را به اين امر اختصاص داد، در نظر است که اين بازيکن زودتر از ساير بازيکنان به برزيل و شهر سائوپائولو اعزام شود و تحت نظارت دقيق کادر پزشکي تيم ملي قرار گيرد.

اخبار تکميلي در خصوص وضعيت اين بازيکن در اطلاعيههاي بعدي توسط کادر پزشکي تيم ملي اعلام خواهد شد.