واگذاری برند استقلال و پرسپولیس غیرقانونی است

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر وزارت ورزش در واگذاری برند استقلال و پرسپولیس، گفت: این روش خصوصیسازی نیست بلکه یک روش اداره دولتی است و ما آن را قبول نداریم.
سیدهادی حسینی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عنوان کرد: روشی که مجلس تصویب کرده روش مزایده است و آنها تا به حال به این روش عمل نکردهاند.وی ادامه داد: آخرین صحبتی که من با آقای خادم داشتم این است که قرار شد این دو مجموعه را به شرط تامین منابع مالی یک ساله به بخش خصوصی واگذار کنند تا مجبور نشوند از دولت پول بگیرند و در عین حال مزایده را هم در دستور کار خود قرار دهند.سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: این روش خلاف قانون است و فقط یک سال وقتشان را میگیرد و اجازه نمیدهند بتوانند در فرصتی مناسب برای خصوصیسازی و مزایده عمل کنند.حسینی گفت: ما تردید داریم که بتوانند در یک سال آینده این دو باشگاه را خصوصی کنند. البته ما در مجلس کمک میکنیم که این اتفاق بیفتد
.