مهاجم مونيخي تيم ملي فوتبال آلمان پس از توقف مقابل کامرون گفت: عملکردمان مقابل حريف دوستانه پايينتر از حد معمول بود.

شب گذشته در ديداري دوستانه ژرمنها در راه آمادهسازي براي حضور در جام جهاني 2014 در شهر مونشنگلادباخ 2 بر 2 مقابل کامرون متوقف شدند.

به نقل از فارس، توماس مولر که در اين مصاف گل نخست ژرمنها را زد، اظهار داشت: عملکردمان پايينتر از حد معمول بود. متاسفانه خودمان مقابل حريف آفريقايي کارمان را سخت کرديم.

وي ادامه داد: تيم ما بايد در شرايطي باشد که بعد 10 دقيقه گل برتري را زده و از حريف جلو بزند. تا اين شرايط بايد کار کنيم و اشکالات را برطرف کنيم.