خبرگزاری تسنیم: مربی تیم ملی کشورمان از همراهی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ کنارهگیری کرد.


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در حالی که قرار بود امروز (دوشنبه) در جلسهای تکلیف صالح برای رفتن به برزیل همراه تیم ملی مشخص شود، این مربی از همراهی تیم ملی به برزیل کنارهگیری کرد.
گفته میشود در بازی دوستانه تیم ملی مقابل بلاروس در اردوی اتریش، به دلیل شلوغی نیمکت تیم ملی، کیروش به صالح میگوید که از روی سکوها نظارهگر بازی باشد. صالح هم از این رفتار کیروش ناراحت میشود و در تمرینات روزهای بعد خودش را بیتفاوت نشان میدهد. صالح پس از بازگشت تیم ملی از اردوی اتریش، در فرودگاه چهرهای ناراحت داشت و با خبرنگاران گفتوگو نکرد تا شایعه نرفتن وی به برزیل از آنجا قوت بگیرد
.