هفته نامه کیکر در تازهترین شماره خود که دوشنبه (امروز) منتشر شد، در مورد گزینش روز گذشته کارلوس کیروش در ارتباط با انتخاب بازیکنان برای حضور در جام جهانی تحلیل کوتاهی منتشر کرد.

این نشریه نوشت: با انتخاب جدید کیروش، دنیل داوری از اینتراخت برانشوایگ و اشکان دژاگه، بازیکن اسبق ولفسبورگ که اکنون عضو فولام انگلیس است، در کادر بازیکنان مربی پرتغالی ایران جای گرفتند. البته این مربی از دروازهبانی همچون سوشا مکانی چشمپوشی کرد و همانگونه که انتظار میرفت داوری را انتخاب کرد که از فصل آینده پیراهن گراسهاپرز را به تن خواهد داشت.

این نشریه افزود: البته در کنار داوری، علیرضا حقیقی و رحمان احمدی به عنوان دروازهبان برگزیده شدند. دراین میان تعجببرانگیز بود که سردار آزمون، بازیکن روبینکازان به همراه محمدرضا خلعتبری، ستاره پرسپولیس به عنوان گرانقیمتترین بازیکن لیگ داخلی ایران از فهرست مسافران به جام جهانی حذف شدند.
در ادامه کیکر عنوان کرد: ایران چهارشنبه هفته جاری وارد سائوپائولو خواهد شد تا 12 روز برای انجام اولین بازیاش در جام جهانی مقابل نیجریه فرصت برای آمادهسازی با محیط داشته باشد.
این تیم البته یکشنبه آینده آخرین آزمایش خود را مقابل ترینیداد توباگو انجام میدهد.