رحيمي: واليباليستها پيروزي بزرگي را رقم زدند


مديرعامل باشگاه پرسپوليس حاضر به گفتوگو با خبرنگاران نشد و از حضور آنها در تمرين تشکر کرد و پيروزي واليبال ايران مقابل برزيل را تبريک گفت.
عليرضا رحيمي که امروز در اولين تمرين پرسپوليس در ورزشگاه درفشيفر حاضر شده بود در پايان تمرين به درخواست خبرنگاران براي مصاحبه پاسخ رد داد اما از حضور آنها در تمرين پرسپوليس تشکر کرد.

رحيمي سپس پيروزي تيم ملي واليبال ايران مقابل برزيل را تبريک گفت و اظهار داشت: افتخار پرغروري بود و واليباليستها يکدل بودند و اين پيروزي بزرگ را رقم زدند و اين موفقيت را از صميم قلب به آنها تبريک ميگويم.

* نورافکنهاي ورزشگاه درفشيفر هم امروز افتتاح شد و مسئولان در حضور دايي و رحيمي اين نورافکنها را در روز روشن کردند.

* شماري از هواداران مقابل در ورزشگاه شعار سر ميدادند «رحيمي - دايي، پرسپوليس رويايي»