مدافع سابق تيم ملي فوتبال آفريقاي جنوبي از حضور سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران روي نيمکت اين تيم حمايت کرد.

استفن کشي، ماشابا، رود کرول و ديگران براي جانشيني گوردون ايگسوند معرفي شدهاند اما مارک فيش معتقد است که کارلوس کيروش انتخاب عاقلانهاي براي هدايت تيم ملي آفريقاي جنوبي خواهد بود.
مدافع سابق اورلاندو پيريتس و تيم ملي آفريقاي جنوبي بر اين باور است که کارلوس کيروش انتخاب درست براي هدايت بافانا بافانا خواهد بود.

فيش اعلام کرد که توانايي تکنيکي و تاکتيکي سرمربي پرتغالي و درک او از فوتبال آفريقاي جنوبي او را به مدعي اصلي نشستن روي نيمکت اين تيم تبديل کرده است.
وي در اين باره اظهار داشت: هر کدام از اين گزينهها که انتخاب شوند، به نظر من يک گام رو به جلو خواهد بود اما اگر من واقعا بخواهم از گزينهاي حمايت کنم، خواهم گفت که کارلوس کيروش ميتواند انتخاب درستي باشد زيرا او از لحاظ تاکتيکي و تکنيکي مربي بسيار زيرکي است.
کي روش، دستيار سابق سرالکس فرگوسن در تيم منچستريونايتد و سرمربي سابق رئال مادريد در ميان قدرتمندترين گزينههايي قرار دارد که ماه آينده از سوي فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي رونمايي خواهند شد و فيش که آشکارا اعلام کرده که خواهان بازگشت کيروش است، اضافه کرد که کشورش بايد از هر مربياي که هدايت اين تيم را در دست خواهد گرفت، حمايت ميکند حتي اگر اين مربي، سرمربي فعلي تيم ملي ايران نباشد.
فيش خاطرنشان کرد: کيروش کسي است که من فکر ميکنم که خوشبختانه به بازيکنان و هواداران فوتبال احترام خواهد گذاشت تا کاري را که دوست دارد با تيم ملي کشور ما انجام دهد بنابراين از هرکسي که سرمربي شود، حمايت ميکنيم اما دوست دارم کيروش را اينجا ببينم.