رضا حقيقي در گفتوگو با فارس، در خصوص اردوهايي که تيم ملي کشورمان در آفريقاي جنوبي، اتريش و برزيل پشت سر گذاشته و ميگذارد، گفت: شرايط ما خوشبختانه خيلي خوب است و با آمادگي خوبي تمرين ميکنيم. اردوي آفريقاي جنوبي و اتريش از نظر بدني خيلي به ما کمک کرد و در اردوي برزيل هم کارهاي تاکتيکي را انجام ميدهيم.

وي ادامه داد: در اين چند روزي که به بازي با نيجريه فرصت باقي مانده تمام تمرکزمان روي اين بازي است و اميدوارم شرايط به گونهاي شود که هر بازي بهتر از بازي قبل به ميدان برويم.

هافبک تيم ملي کشورمان در پاسخ به اين سؤال که آيا از نظر روحي، رواني و بدني اين آمادگي را داري که در جام جهاني بازي کني، افزود: درست است که اين آمادگي از قبل با من نبوده اما در دو سه ماه اخير خيلي تلاش کردم. چه تمرينات شخصي و چه تمرينات تيمي را با انگيزه بسيار پشت سر گذاشتيم و شرايطم در حال حاضر ايدهآل براي حضور در جام جهاني است.
وي با بيان اينکه بازيکن مستقيم و روبرويات را در صورت بازي کردن در جام جهاني ميشناسي، اظهار داشت: بازيکن روبرويم را ميشناسم اما هنوز بازيکنان به صورت تک به تک و کامل براي ما آناليز نشده است اما هر چه به زمان بازيها نزديک شويم آناليز حريفان و بازيکنان به صورت کاملتر انجام ميشود و آنوقت متوجه ميشويم که بايد چه کاري انجام دهيم.
حقيقي در خصوص عملکرد احتمالي ايران در جام جهاني برزيل گفت: نميدانم که تيم ملي صعود ميکند يا نه اما مطمئن باشيد که قول ميدهم طوري بازي کنيم که مردم ناراضي نباشند.
وي ادامه داد: از الان هيچ پيشبيني نميتوان در مورد تيم ملي کرد حتي برزيل هم که ميزبان مسابقات است و قدرت اول فوتبال جهان به حساب ميآيد هم نميتواند عملکردش را پيشبيني کند چرا که شرايط جام جهاني با تمام تورنمنتها متفاوت است اما مطمئن باشيد که زحماتي که اعضاي تيم ملي کشيدند بيهوده نميماند و نتايج خوبي ميگيريم.
هافبک تيم ملي کشورمان درباره اينکه به نظر ميرسد سطح توقع اهالي فوتبال از تيم ملي باز هم بالاست، تصريح کرد: به هر حال مردم هم حق دارند که از تيم ملي نتايج خوبي بخواهند چرا که تيم کشورشان را دوست دارند و ميخواهند که صعود کنند اما شايد انتظاراتشان با چاشني احساس همراه باشد اما به هر حال بايد منطقيتر فکر کرد.
وي افزود: من نميگويم که نميتوانيم صعود کنيم اما بايد بدانيم کار راحتي نيست و فقط من ميتوانم از طرف همه بچهها قول بدهم که تمام تلاشمان را در جام جهاني برزيل انجام ميدهيم.