مليپوش پيشين فوتبال ايران معتقد است که جامجهاني يک دانشگاه است و تيم ملي به جاي اين که به نتيجهگيري در اين رقابتها فکر کند، بايد به دنبال يادگيري نکات آموزشي آن باشد.


محمد خاکپور در آستانه جامجهاني برزيل اظهار کرد: فوتبال يک پديده اجتماعي است که امروز در دنيا همه جوامع را تحت تاثير قرار ميدهد. اين تاثير در همه زمينهها از جمله سياست، اقتصاد و روابط اجتماعي و روحي حاکم در جامعه صورت ميگيرد. وقتي جامجهاني آغاز ميشود، قطعا اين تاثير بزرگتر و موثرتر است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: از يک سال مانده به جامجهاني تب جامجهاني همه دنيا را فرا ميگيرد و جو موجود با همه ورزشها فرق ميکند. اين رشته در همه دنيا بيشترين تماشاگر را دارد و تاثير زيادي روي مسائل اقتصادي و سياسي کشورهايي که در جامجهاني حاضرند، ميگذارد. اين تاثير در کشورهاي ميزبان رقابتها بسيار بيشتر و قابل لمستر است.

خاکپور افزود: در اخبار ميخوانيد که برگزاري جامجهاني چه تاثيري در جامعه برزيل داشته است. اعتراضها نسبت به هزينههاي برگزاري و همچنين اعتراض به ميزان دستمزد و حقوق کارکنان در مقايسه با درآمد فوتباليستها از اتفاقات اجتنابناپذير جامجهاني است. هيچ ورزشي اين تاثير را ندارد. اميدوارم حالا که ما در جامجهاني حضور داريم، چيزهايي ياد بگيريم که روي مسائل اقتصادي و روحي – رواني ما اثر مثبت داشته باشد.

مليپوش فوتبال ايران در جامجهاني 1998 فرانسه همچنين گفت: اثر جامجهاني روي جامعه ميتواند زياد باشد به اين معنا که مردم با اين ورزش زندگي ميکنند، با اين ورزش ميخندند و گريه ميکنند. مردم ما احساساتي هستند و معمولا بيش از ساير جوامع تاثير ميپذيرند. وقتي فوتبال ما به جامجهاني صعود ميکند، روحيه مردم عوض ميشود و اميدوارتر ميشوند. اين مساله به خوبي در چهره مردم قابل مشاهده است.

خاکپور ادامه داد: مليپوشان ايران بايد تلاش کنند که با خوب بازي کردن و نمايشي که از خود ارائه ميدهند، تاثير مثبتي روي مردم ايجاد کنند. از سوي ديگر نبايد در جامجهاني به دنبال اين باشيم که چه نتيجهاي ميگيريم بلکه بايد به اين فکر کنيم که چه چيزهايي ياد ميگيريم. جامجهاني براي کشورهايي مانند ايران مثل يک دانشگاه است.

بازيکن پيشين تيم ملي فوتبال در ادامه با طرح اين سوال که "تمام زوايا و جوانب فوتبال چيست؟"، گفت: بايد پاسخ اين سوال را در جامجهاني دريابيم. فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بايد کارشناساني را به برزيل بفرستند که نکات جامجهاني را يادداشت کنند؛ نکات مهمي از جمله نحوه اجراي مسابقات، تدارکات، رسانهها، امنيت، حمل و نقل، ارتباطات، تبليغات و درآمدزايي. مسائل فني جامجهاني را از همين جا و از تلويزيون هم ميشود فهميد ولي نکات مهمي را که اشاره کردم، فقط از نزديک ميشود لمس کرد. جام جهاني مثل دانشگاهي است که يک دوره چند هفتهاي فشرده برگزار ميکند تا علاقمندان چيزهاي جديد را ياد بگيرند. اين مساله بايد براي ما مهم باشد نه اين که فکر کنيم با چه تيمي مساوي ميکنيم و کدام را ميبريم.

وي در ادامه به اخباري مبني بر اعزام هنرمندان و نمايندگان مجلس به برزيل اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه ديدگاهها در ايران درست نيست. در قديم هم سفر منظور و هدف خاصي داشته و صرفا تفريح نبوده است. در مسابقات مختلف، افرادي را تحت عنوان پاداش به سفر ميفرستيم. آيا تا به حال شده که کسي را با هدف يادگيري به يک سفر بفرستيم؟ من مي گويم خير!

خاکپور به رسانهها اشاره کرد و گفت: رسانهها بايد کساني را به مسابقات بزرگي مثل جامجهاني بفرستند که شيوههاي کار را بياموزند. نوع سوال پرسيدن، چيدمان نشست خبري و مانند آن مدام به روز ميشوند. همچنين مطمئنم که با شروع فصل چهاردهم ليگ برتر نميتوانيم برنامه کامل مسابقات را اعلام کنيم. زمان ما هم اگر برنامه چهار هفته ليگ را اعلام ميکردند مربيان کلاهشان را از شادي به هوا پرتاب ميکردند!

وي افزود: يک بار ميگويند که تعدادي هنرمند به برزيل ميروند، يک بار فدراسيون افرادي را به خاطر تلاشهايشان تقدير ميکند و سفر برزيل را پاداش ميدهد. يک عضو هيات رييسه فدراسيون سفرش را اهدا ميکند! امروز ديگر وضعيت کشورمان طوري شده که هر کسي ميتواند پاسپورت و بليت بگيرد و به سفر برود اما مساله اين است که از سفر به برزيل دنبال چه هستيم؟

جام جهاني روي شخصيت بازيکنان چه تاثيري ميگذارد؟ خاکپور در پاسخ اين سوال گفت: به عنوان کسي که يک بار افتخار حضور در جام جهاني را داشته، ميگويم که جامجهاني ديدگاه را نسبت به فوتبال عوض کرد. به اين نتيجه رسيدم که فوتبال آني نيست که در کشورمان به آن نگاه ميکنيم. فوتبال فراتر از آن چيزي است که به صورت بازي و قرارداد و تمرين تلقي شود.

وي افزود: فوتباليست ميتواند با رفتارش تاثير زيادي در جامعه و جوانان داشته باشد. اکنون همه مردم دنيا با دستگاههاي ارتباطي نظير ماهواره، اينترنت و تلويزيون همه بازيکنان مورد علاقهشان را رصد ميکنند. در ايران، جوانان از رونالدو و مسي اطلاعاتي دارند که شايد خودشان نداشته باشند! جام جهاني ميتواند ديدگاه بازيکنان را عوض کند که وقتي به کشورشان برگشتند ياد بگيرند چطور رفتار کنند.

مليپوش پيشين فوتبال همچنين گفت: حضور در جامجهاني ميتواند سنگ محکي براي هر بازيکن باشد که به بداند کجاي فوتبال قرار گرفته است و براي بهتر شدن چقدر بايد کار کند. اين مساله متاسفانه در چند سال اخير در فوتبال ايران گمشده چون ارتباطات جاي مسائل اصلي را گرفته است. بازيکن با ارتباطات به جاهايي ميرسد که بايد با تلاش زياد به آنجا ميرسيد ولي وقتي جام جهاني را لمس کند، ميفهمد که چقدر بايد تلاش کند.

خاکپور در ادامه گفت: متاسفانه به جام 2014 به صورت مقطعي و تنها با ديد نتيجهگرايي نگاه کردهايم و سياست فدراسيون اين طور بوده است. ايران طبق آمار يکي از پيرترين تيمهاي جامجهاني است. ميتوانستيم از جوانهايي استفاده کنيم که چهار سال بعد در عين جواني تجربه يک بار حضور در جام جهاني را داشته باشند. اين فرصت را از دست داديم اما براي همين تيم هم کار خاصي نکرديم که حالا به دنبال نتيجه باشيم.

وي افزود: در تيم ملي چيزي نکاشتيم که برداشت کنيم. اگر واقع بينانه نگاه کنيم نبايد توقع نتيجه از تيم ملي داشته باشيم. کارشناسان طوري صحبت ميکنند که مردم – آنها که علاقه خاصي به فوتبال دارند – به اين باور ميرسند که بايد با آرژانتين مساوي کنيم و دو تيم ديگر را ببريم و صعود کنيم! در حالي که نبايد نوع صعودمان به جامجهاني را فراموش کنيم. بازي اول با ازبکستان و بازي آخر با کره جنوبي را نبايد از ياد ببريم. مردم ما آنقدر فهيم هستند که وضعيت تيم ملي را درک کنند. اگر تيم ملي هم توان خود را خرج کند، اگر ببازد هم، مردم خوشحالند اما اگر بازيکنان همه توانشان را در زمين نگذارند و ببازند، مردم دلزده ميشوند.

وي درباره حضور کارلوس کيروش در ايران پس از جامجهاني گفت: به موضوع مربي اين طور نگاه ميکنم که براي چه يک مربي را ميآوريم؟ چند سال پيش که با کيروش قرارداد بستيم قرار بود او همه تيمهاي ملي را زير نظر بگيرد و فوتبال داخلي ما را تغيير دهد اما اين هدف تحقق نيافت. حالا هم تاکتيک تيم ملي چندان با قبل فرقي نکرده است. اگر با همين رويکرد بخواهيم کيروش را حفظ کنيم، اشتباه کردهايم.

خاکپور افزود: اما اگر قرار باشد که کيروش با ماندن در ايران سيستم فوتبال ما را عوض کند و بستري ايجاد کند که فوتبال ما جهت و هدف پيدا کند، بايد او را نگه داريم. هيچ کسي در دنيا شک ندارد که کيروش يکي از بهترين مربيان جهان است.

وي در پايان درباره مدعيان قهرماني جام جهاني 2014 گفت: داستان جامجهاني نشان داده که هرگاه جامجهاني در آمريکاي جنوبي برگزار شده، جام در اين قاره مانده و هر زمان اروپا ميزبان بوده يک تيم اروپايي قهرمان شده است. امسال هم معتقدم که تيمهاي آرژانتين، برزيل، اسپانيا و آلمان قابليت حضور در جمع برترينهاي جام را دارند.