عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: تیمهای پایه باید با نگرشی حرفهایتر به فعالیت بپردازند چرا که کمیته فنی باشگاه، نظر ویژهای روی این موضوع دارد.

حسین عبدی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: با هماهنگیهای انجام شده و حمایت باشگاه از آکادمی و تیمهای پایه، امیدواریم تمرینات این تیمها هر چه سریعتر آغاز شود تا با کمک یکدیگر بتوانیم زمینه رشد و ارتقاء بازیکنان و تیمهای پایه را ایجاد کنیم.

وی افزود: یقینا با پشتکار و همکاریهای همه جانبه ارکان باشگاه و کادر فنی، تیمها به شرایط ایدهآلی خواهند رسید و ما قصد داریم با برنامههای در نظر گرفته شده، حرکت مفیدی را طی کنیم. در حال حاضر قصد داریم تیمها هر چه زودتر تشکیل و کارشان را شروع کنند چون تا حدودی زمان را از دست دادهایم.
عضو کمیته فنی باشگاه تصریح کرد: باشگاه یک ورزشگاه کامل را در اختیار گرفته تا تیمهای پایه مشکلی برای زمان تمرینات نداشته باشند. تیمهای پایه باید با نگرشی حرفهایتر به فعالیت بپردازند چرا که کمیته فنی باشگاه، نظر ویژهای روی این موضوع دارد. در نظر داریم هفتهای یکبار جلسهای با کادر فنی تیمها داشته باشیم تا راهکارهای مناسبی را مد نظر قرار دهیم و با یکسانسازی تاکتیکی در تمام ردههای سنی از نونهالان تا امید به یک هدف مشخص نزدیک شویم.
وی در ادامه گفت: در نشست امروز برنامه هفتگی مشخص شد و نوع کار و اموری که باید انجام بدهیم را با هم هماهنگ کردیم. کادر فنی تیمها الان باید هر چه سریعتر در انتخاب بازیکنان عمل کنند. باشگاه بودجه مناسبی را برای پیشبرد اهداف کوتاه و بلند مدت در نظر گرفته است.
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: من و خیلی از دوستان پرسپولیسی دوست داریم در هر بخشی کمک کنیم اما باید بدانیم که این کمک باید در چه سطح و چه استانداری صورت بگیرد. خیلی مهم است که به چه شکلی بتوانیم پرسپولیس را با یک حرکت روبه جلو هدایت کنیم چرا که پیش از این نیز اقدامات خوبی انجام شده است.