گلزن اسبق ايتاليا، لاجورديپوشان را مدعي درجه يک قهرماني مسابقات برزيل ميداند.


پائولو روسي در جام جهاني 1982 درخشش خيرهکنندهاي داشت و با گلهاي حساسي که براي آتزوريها به ثمر رساند، عامل اساسي قهرماني نام گرفت. روسي روز گذشته در گفتوگويي با يک مجله عامهپسند در رابطه با نتيجهگيري تيم کشورش در اين دوره مسابقات، نظر داد.

وي گفت: ايتاليا يکي از تيمهاي درجه يک و مدعي قهرماني اين دوره است که شانس خوبي براي رسيدن به مقام قهرماني دارد.

روسي افزود: گمان ميکنم ايتاليا بتواند در اين دوره افتخارآفرين شود.

مسابقات جام جهاني 2014 برزيل از تاريخ 23 خرداد با حضور 32 تيم در 8 گروه 4 تيمي آغاز ميشود.