سايت "مترو" از جدايي اشکان دژاگه از فولام براي فصل آينده خبر داد.


اشکان دژاگه فصل گذشته يکي از موثرترين بازيکن فولام بود که در پايان فصل به عنوان بهترين بازيکن اين تيم از ديد هواداران انتخاب شد.

سايت "مترو" انگليس اعلام کرد: اشکان دژاگه فصل آينده در فولام حضور نخواهد داشت و پس از جام جهاني 2014 برزيل به تيم ديگري ميرود و به همين خاطر اين باشگاه کوچک لندني براي بازگشت به ليگ برتر بايد خريدهاي زيادي را انجام دهد، چرا که جايگزين کردن بازيکني در حد و اندازه هاي اشکان دژاگه نياز به منابع مالي زيادي است.

به نقل از "مترو" جدايي اشکان دژاگه و مارتين استکلنبرگ ، دروازهبان هلندي فولام به زودي قطعي ميشود.

اشکان دژاگه يکي از بازيکنان کارلوس کيروش در جام جهاني 2014 برزيل است که در حال حاضر در برزيل به سر ميبرد.

پيش از اين تيم هرتابرلين آلمان براي به خدمت گرفتن دژاگه تمايل خود را اعلام کرده است.