ستاره تيم ملي فوتبال آرژانتين با بيان اينکه به اشتباهاتش در گذشته آگاهي کامل دارد، تاکيد کرد: امروز ياد گرفتهام در جام جهاني 2014 اشتباهات گذشته را تکرار نکنم.

ليونل مسي در گفتگويي از اشتياق خود براي جام جهاني 2014 سخن به ميان آورد و تاکيد کرد: ما يک گروه منسجم هستيم که براي فتح جامجهاني ميجنگيم. همه تيم اشتياق زيادي براي اين کار دارند و خودم از اشتباهات گذشته با خبر هستم تا آنها را تکرار نکنم.
وي که با تلويزيون "دپور" گفتگو ميکرد، در بخش ديگري از حرفهايش عنوان کرد: من نسبت به قدرت تيم خودمان شک ندارم. ما به اندازه کافي در گذشته عناوين را از دست دادهايم و ديگر فرصتي براي تکرار اشتباه باقي نمانده است.
کاپيتان تيم ملي آرژانتين در اين گفتگو از کارهايي که بايد در اين جام انجام دهد سخن گفت و خاطرنشان کرد که رويارويي با نيمار در ديدار پاياني جام براي وي رويايي خواهد بود، هر چند تيمهاي زيادي وجود دارند که از شانس حضور در بازي پاياني را برخوردار هستند.
وي نخستين تجربه خود در جام جهاني 2006 را زيبا دانست و تصريح کرد: در آن سال حذف تيم ما عادلانه نبود چونکه بازيهاي زيبايي را به نمايش گذاشته بوديم. البته آن شکستها براي من تلخ نيست.مسي درباره همکاري با مارادونا در جام جهاني 2014 گفت: ما در کنار يکديگر به خوبي کار کرديم. او از راههاي مختلف براي ايجاد ارتباط بهتر با بازيکنان استفاده ميکرد و واقعا بازيکنان مسئول حذف آن تيم هستند.