جلسه دايي و رحيمي در درفشيفر

علي دايي پس از تمرين امروز جلسهاي را با عليرضا رحيمي درباره آخرين شرايط پرسپوليس برگزار کرد.

علي دايي سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس که اين روزها با تمام توان خود براي کمک به رحيمي به دنبال جذب بازيکن است پس از تمرين امروز جلسهاي 40 دقيقهاي را با عليرضا رحيمي مديرعامل باشگاه پرسپوليس در ورزشگاه درفشيفر برگزار کرد.

در اين جلسه در خصوص آخرين وضعيت نقل و انتقالات سرخپوشان، اردوي اردبيل و اردوي خارجي قرمزپوشان و وضعيت برخي بازيکنان بحث و گفتوگو شد.

همچنين گفتوگوي پيام صادقيان که امروز کمي زودتر تمرين خود را به دليل مصدوميت تمام کرد با رضا نوروزي درباره تيمملي و خط خوردنشان نيز در نوع خود بسيار شنيدني بود.

هواداران تيم فوتبال پرسپوليس پس از تمرين امروز به شدت پيگير آخرين وضعيت کريم انصاريفرد براي حضور در پرسپوليس بودند.