کارشناس فوتبال در خصوص ارزیابیاش از گروه H گفت: این گروه نسبت به گروههای دیگر آسان است و تیمهای صعودکنندهاش از هماکنون مشخص است.
به گزارش بیست چهارده، محمد احمدزاده کارشناس فوتبال در خصوص ارزیابیاش از گروه H اظهار داشت: در گروه H بلژیک و روسیه شرایط بهتری نسبت به دو تیم دیگر کره جنوبی و الجزایر دارند.

احمدزاده در خصوص نقاط ضعف و قوت گروه H بیان کرد: یکی از مشخصههای این گروه این است که از همین الان تیمهای صعودکننده به مرحله بعد مشخص هستند تیم بلژیک یکی از امیدهای صعود به مرحله بعد است بلژیک اگر در گروه دیگری بود کمی سخت بود که از هماکنون صعودش را به مرحله بعد پیشبینی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تیمهای قدرتمند به درستی در همه گروهها تقسیمبندی نشدهاند و تیمهای طراز اول در این گروه جا نگرفتهاند بر این اساس این گروه آسانتر از گروههای دیگر است.

احمدزاده در مورد وضعیت کره جنوبی در گروه H افزود: به نظرم کره جنوبی از این گروه نمیتواند صعود کند این تیم در بازیهای مقدماتی شش امتیاز به تیم ملی ایران داد به هر حال تیم کره جنوبی توانایی صعود به مرحله بعد را ندارد و حتی این تیم نمیتواند در گروهش سوم شود.

کارشناس فوتبال در رابطه با لژیونرها افزود: بلژیک بیشترین لژیونر را در بین تمام تیمهای جام جهانی دارد تیمهای آفریقایی هم همین شرایط را دارند بلژیک تعدادی از بازیکنانش در کشورهای صاحب فوتبال بازی میکنند و امیدهای مسلم تیم بلژیک برای صعود هستند.

احمدزاده در ادامه گفت: لیگ بلژیک به نسبت دیگر لیگهای اروپایی جذابیت ندارند و قهرمان لیگ بلژیک از همان ابتدای فصل مشخص است بر این اساس بازیکنان خودشان دوست دارد در انگلیس، فرانسه و ایتالیا بازی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: لژیونرهای تیم ملی بلژیک نقطه قوت این تیم هستند و اسکلت اصلی بلژیک در جامجهانی محسوب میشوند به هر حال بلژیک با کل لژیونرهایش قصد هنرنمایی در برزیل را دارد.

کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: بعید میدانم که یکی از تیمهای گروه H به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یابد.