سردار آزمون با حضور در برنامه غيرمنتظره در شبکه ورزش درخصوص مسائل فوتبالي و حضور تيمملي در جامجهاني صحبت کرد.


وي در خصوص دوران فوتبالي خود اظهار داشت: من ابتدا در 13 سالگي به تيمملي نونهالان دعوت شدم که خيلي زود خط خوردم بعد از آن به اتکاي گرگان رفتم و سپس به تيمملي نوجوانان زير نظر اکبر محمدي دعوت شدم و سه سال با حضور محمدي در اين تيم حضور داشتم و به تورنمنت در روسيه که توسط فيفا ترتيب داده شده بود، رفتم و در 6 بازي 7 گل زدم که پس از آن باشگاه روبينکازان به من پيشنهاد داد. مدت دو سال است که آنجا هستم، البته قرارداد اول من با اين تيم بازي براي تيم ب بود و سپس به تيم اصلي راه يافتم.

وي ادامه داد: امسال در ليگ روسيه 4 گل زدم و با احتساب يک گلي که در ليگ اروپا به ثمر رساندم در فصل اخير 5 گل زدهام.
آزمون ادامه داد: آرزويم اين است که در تيمهاي بزرگ انگليس يا اسپانيا بازي کنم مثلا در تيمي مثل آرسنال که بتوانم خودم را به دنيا نشان دهم. من از آرسنال پيشنهاد داشتم، سپس ميلان براي جذب من پيشنهاد داد و شخص گالياني نايبرئيس باشگاه ميلان با سرمربي قبليمان براي جذب من مذاکره کرد، بعد از آن ليورپول و سپس تاتنهام نيز به من پيشنهاد دادند اما فعلا معلوم نيست که کجا بروم.
وي ادامه داد: زماني که اينترميلان به من پيشنهاد داد 17 سالم بود، بايد بگويم که پيشنهاد اينتر از نظر پولي هم بسيار خوب بود اما من روبينکازان را انتخاب کردم چراکه در تحقيقاتم متوجه شدم مربي خوبي دارد و در اين تيم به جوانان خيلي اهميت ميدادند براي همين تصميم گرفتم که به روبينکازان بروم چراکه شرايط آن مهياتر از اينتر بود.
آزمون در خصوص خط خوردنش از تيمملي گفت: اين نظر سرمربي است و سليقه مربي اينگونه بوده و من به آن احترام ميگذارم، حتما دلايل فني داشته است، قطعا سرمربي بهترين بازيکنان را براي تيمش انتخاب ميکند چراکه بيشتر از همه اين سرمربي است که دوست دارد تيمش در جام جهاني نتيجه بگيرد اما براي من فوتبال تمام نشده است، خيلي دوست داشتم در برزيل حضور داشتم و اميدوارم روزي در ترکيب ثابت تيم ملي باشم.
وي ادامه داد: حاشيه چيز بسيار بدي براي يک بازيکن است و او را عقب مياندازد، بازيکن بايد ظرفيت داشته باشد و تمام فکرش فقط به فوتبال معطوف باشد.
بازيکن تيم فوتبال روبينکازان در ادامه گفت: در اين جامجهاني من طرفدار اسپانيا بودم که متاسفانه شب گذشته 5 گل از هلند خورد. در روسيه که بازي ميکردم مشکل روسها براي جام جهاني بر سر تمام کردن ليگشان بود و کاپرلو به آنها گفته بود که بايد ليگ را هرچه زودتر تمام کنند که همانگونه هم شد.
وي در خصوص اردوهاي تيمملي گفت: اردوي اتريش بسيار خوب بود، به نظرم اين دوره نسبت به 3 دوره قبلي که تيم ما در جام جهاني بوده تيم ملي منسجمتري خواهيم داشت و قوچاننژاد، دژاگه و جهانبخش شانسهاي نخست گلزني براي ايران هستند.
وي در خصوص حضور دورگهها در تيمملي گفت: به نظرم اين کار کيروش بسيار خوب بود و حضور دورگهها در تيمملي بسيار موثر بوده است و نمونه بارز آن قوچاننژاد بود که گلهاي بسيار حساسي را براي تيممان به ثمر رساند.
آزمون ادامه داد: شيرينترين اتفاق فوتباليام دعوت شدن به تيم ملي بود و الگوي فوتباليام در ايران نيز علي دايي است که به نظرم از نظر شخصيتي هم انسان بزرگي است. همچنين الگوي فوتباليام در خارج هم زلاتان ابراهيموويچ است اما اخلاقش را زياد نميپسندم.