82fb68563aa686850b4a17b62a359c03_226_187.jpg
فدراسیون فوتبال ژاپن از داور مصاف افتتاحیه مقابل حملات و انتقادات رسانههای بینالمللی دفاع کرد.
به گزارش بیست چهارده ، فدراسیون فوتبال ژاپن از طریق سخنگوی خود دوشنبه (امروز) اعلام کرد حملاتی که به یوشی نیشیمورا می شود، اخلاقی نیست.

یک مقام این سازمان همچنین این که گفته شده نیشی مورا به زبان انگلیسی تسلط ندارد و متوجه حرفهای بازیکنان نشده را رد کرد.
این مقام گفت:شرط حضور در جام جهانی، شرکت در سمینارهای است که به زبان انگلیسی برگزار میشود. چطور ممکن است داوری در این جلسهها باشد و زبان خارجی نداند.
این واکنش در حالی است که «وردان کورلوکا» بازیکن کرواسی پس از بازی با برزیل اظهار داشت داور ژاپنی که شغلاش مامور پلیس است، زبان انگلیسی متوجه نشده است.
در بازی افتتاحیه که پنجشنبه شب انجام شد، برزیل ۳ بر یک بر کرواسی غلبه کرد. داور ژاپنی دو گل مشکوک به سود تیم میزبان اعلام کرد که همین امر باعث حملات و انتقادات بسیاری در سطح بینالمللی شد