قبل از دیدار برابر بوسنی بود که شایعات زیادی همچون بمب خبری رسانه های دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد. گفته می شود که ایگواین با بارسا به توافقات شخصی دست یافته است.


هر چند باشگاه ناپولی خیلی سریع به این مسئله واکنش نشان داد و هر گونه توافق در این مورد با باشگاه بارسلونا را تکذیب کرد.با این حال صحبت های ایگواین پس از بازی برابر بوسنی و رد نکردن این شایعات بر ابهامات این ماجرا افزوده است.