جو تامپسون ، بازیکن تیم ترانمره انگلیس بر سرطان غلبه کرد و به فوتبال برگشت.

به گزارش بیست چهارده و به نقل از اسکای اسپورتز ، این هافبک ۲۵ ساله که مدتها به علت سرطان خون از میادین دور مانده بود، در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت که مراحل درمانی را با موفقیت به اتمام رسانده است.

تامپسون نوشت:"بهبودی کامل. دو کلمه ساده از سوی پزشک معالج من که خیالم را راحت کرد. برای بازگشت به میادین فوتبال هیجان زده هستم."
گفتنی است که مکس پاور ، هم تیمی تامپسون در ترانمره، باشگاه دسته سومی انگلیس ، پس از بیماری این بازیکن یک مرکز خیریه را برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان خون تاسیس کرده بود که این مرکز تا کنون ۱۵۵۰۰ پوند کمک مالی جمع کرده است.