سايت يورو اسپورت بر اين بارو است که عملکرد شاگردان کارلوس کيروش در جام جهاني 2014 به مراتب بهتر از اسپانيا و انگليس بوده است.

سايت «يورو اسپورت» پس از شکست يک بر صفر ايران مقابل آرژانتين در چارچوب رقابتهاي مرحله گروهي جام جهاني 2014 و بازي قابل توجه شاگردان کارلوس کيروش نوشت: به طور حتم ايران در يکسوم زمان پاياني بازي با آرژانتين محدود شده بود ولي اين موضوع در مورد انگليس و اسپانيا هم صدق ميکرد. هر چند شاگردان کارلوس کيروش تيمي استوارتر هستند و با دفاعي هوشمندانه روي يک معامله بزرگ در رقابتهاي بيرحمانهاي همچون جام جهاني حساب باز کردهاند.

در ادامه اين گزارش آمده است: در حالي که اسپانيا در دو بازي اول خود هفت گل از حريفان دريافت کرده و انگليس هم در دو بازي نخست خود از مرحله گروهي چهار بار دروازهاش باز شده تيم ملي ايران تنها يک بار دروازهاش توسط ليونل مسي باز شد. او با شوتي دقيق توپ را به جايي فرستاد که دروازهبان اين تيم هم نتوانست مانع از گل شدنش شود. خط دفاعي ايران سازمانيافته، سختکوش و متعهد است که توسط خط ميانياش حمايت ميشود، درست همان چيزي که تيمهاي انگليس و اسپانيا انجام ندادند.