سایت رسمی ویژه برنامه جامی جهانی- وزیر ورزش و جوانان ایران تأکید کرد که رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص ماندن یا نماندن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیمگیرنده اصلی است.

به گزارش بیست چهارده، بحث داغ تمدید قرارداد کارلوس کیروش برای ادامه فعالیتش در تیم ملی فوتبال کشورمان یکی از مهمترین مسائل این روزهای فوتبال و ورزش ایران است، مسئلهای که حتی وزارت ورزشوجوانان را هم درگیر کرده است.

فدراسیون فوتبال برای تمدید قرارداد کیروش با مشکلاتی دست به گریبان است که علی کفاشیان در گفتوگوهای اخیر خود به آنها اشاره کرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص اعلام کرده بود که تمدید قرارداد این مربی با تیم ملی منوط به کمک مالی دولت و وزارت ورزش است، چرا که تأمین دستمزد سرمربی پرتغالی تیم ملی و دستیارانش هزینه سنگینی را بر دوش فدراسیون فوتبال میگذارد.

از این رو تمدید قرارداد کیروش بستگی به تلاشی جمعی از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان دارد و در همین راستا کفاشیان منتظر کمک این وزارتخانه برای تأمین بودجه جهت عقد قرارداد با سرمربی پرتغالی تیم ملی است. اکنون همه منتظر تصمیم وزیر ورزشوجوانان هستند تا بحث تمدید قرارداد کیروش در صورت موافقت این مربی و فدراسیون به مرحله نهایی برسد.

محمود گودرزی، در این خصوص و در پاسخ به این سؤال که وضعیت تمدید قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال به کجا کشیده خواهد شد و آیا وزارت ورزش در این مورد تصمیم نهایی را میگیرد، گفت: این موضوع بستگی به تصمیم آقای کفاشیان دارد.

وی پای وزارت ورزشوجوانان را از تصمیمگیری درباره تمدید قرارداد کیروش کنار کشید و افزود: درباره تمدید قرارداد کیروش فدراسیون فوتبال تصمیمگیرنده اصلی است و من یا وزارت ورزشوجوانان در این خصوص تصمیم نمیگیریم.