با تأييد فدراسيون جهاني کشتي رقابتهاي جام باشگاههاي جهان در دو رشته آزاد و فرنگي آذرماه سال جاري به ميزباني ايران برگزار ميشود.

به نقل از فدراسيون کشتي، رقابتهاي کشتي آزاد جام باشگاههاي جهان 5 تا 7 آذر ماه و مسابقات کشتي فرنگي 12 تا 14 آذر ماه سال جاري در کشورمان برگزار خواهد شد.

تيمهاي برتر سه مرحله رقابتهاي فصلي جايزه بزرگ باشگاههاي کشور که مرحله اول آن 5 و 6 تيرماه در قزوين برگزار شد و مراحل دوم و سوم آن به ترتيب اواخر مرداد و مهرماه سال جاري برگزار خواهد شد، ميتوانند به عنوان نمايندگان ايران در اين رقابتها شرکت