کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران شایعه شرط ملیپوشان استقلال مبنی بر حضور وی در این تیم را تکذیب کرد.
به گزارش بیست چهارده، جواد نکونام که در فدراسیون فوتبال حضور داشت پس از خروج از فدراسیون درباره صحبت باشگاه تراکتورسازی با وی برای حضور در این تیم گفت: با من صحبتی نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در ایران میماند و با استقلال مذاکره یا صحبتی داشته است یا خیر،گفت: فعلاً خبری نیست بیرون هستم تا ببینیم چه اتفاقی میافتد. هرجایی که بخواهند به آنجا میروم.

نکونام در پاسخ به این سؤال که شنیده شده ملیپوشان استقلال خواستهاند شما به این تیم بروید گفت: نه خبری نیست این حرف شایعه است.

کاپیتان تیم ملی فوتبال همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا حضور شما در فدراسیون برای قرارداد کیروش است، عنوان کرد: من در این موضوع دخالتی نمیکنم این مسئله برعهده فدراسیون فوتبال است.