سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی -مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: یکی از پنالتیترین پنالتیهای جام جهانی برای ما اتفاق افتاد اما داور آن را نگرفت.

به گزارش بیست چهارده، مارکار آقاجانیان در مورد تمدید قرارداد کارلوس کیروش گفت: مسئولان فدراسیون در این مورد تصمیم میگیرند اما ماندن کیروش به صلاح فوتبال ماست.

وی در مورد اینکه اعلام کرده چون آسیایی بودیم حقمان را خوردند، خاطرنشان کرد: منظور من به بحث داوری بود که یکی از پنالتیترین پنالتیهای جام برای ما اتفاق افتاد اما داور از آن چشمپوشی کرد.

آقاجانیان در مورد اینکه گفته میشود مازیچ بدترین داور جام لقب گرفته، خاطرنشان کرد: من هم در سایتها خواندهام.

مربی تیم ملی در پاسخ به این سؤال که آیا برای تمدید قرارداد کیروش به فدراسیون فوتبال آمده است، اظهار داشت: به دلیل کار شخصی که داشتم به فدراسیون آمدم.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر که باعث شد تیم ملی عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشد حضور کارلوس کیروش بود. مردم و رسانهها از این مسئله باخبرند به نظر من اگر کیروش بماند میتواند از لحاظ فنی به فوتبال ایران کمک کند.

آقاجانیان در پاسخ به این سؤال که آیا ایران میتواند قهرمان آسیا شود، گفت: اگر شانس قهرمانی وجود داشته باشد قطعاً با حضور کیروش است.

وی در مورد اینکه چرا قبل از جام جهانی به آمریکا رفته بود تصریح کرد: برای دیدن بازی دوستانه نیجریه به آمریکا رفتم.