سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی -رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در جلسههای آینده که با کیروش برگزار خواهیم کرد، در خصوص ادامه همکاری تصمیم میگیریم.

به گزارش بیست چهارده و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان درباره نشست امروز با کیروش گفت: در این نشست از تلاشهای سه سال و نیم کیروش و کادر تیم ملی تشکر و تقدیر کردیم، چرا که این مربیان زحمات زیادی برای برنامههای تیم ملی کشیده و نتیجهاش هم که در جام جهانی مشخص بود.

وی در خصوص عقد قرارداد با کارلوس کیروش عنوان کرد: در جلسههای آینده که با وی برگزار خواهیم کرد، در این خصوص تصمیم میگیریم. این نشست فقط به خاطر قدردانی از زحماتی بود که کیروش و کادر تیم ملی در طی مدت حضورشان در ایران کشیده بودند، برگزار شد.