سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی -سرمربی تیم ملی فوتبال میگوید که برای ماندن در ایران فدراسیون فوتبال باید پیشنهادش را به صورت مکتوب به او ارائه دهد.

به گزارش بیست چهارده، کارلوس کیروش پس از جلسه با مسئولان فدراسیون فوتبال که با موضوع بررسی شرایط تمدید قرارداد او برگزار شد، اظهار کرد: بخش اول جلسه درباره جزئیات ریزی راجع به کارهای اداری و کادر من میشد و همچنین کفاشیان، نقطه نظرات خود و مراتب تشکرش را به دلیل عملکرد تیم ملی به من منتقل کرد.

وی افزود: من هم در جلسه دوباره این فرصت را پیدا کردم که از فدراسیون فوتبال ایران تشکر کنم که به من این فرصت را دادند که در تیم ملی ایران کار کنم.

کیروش در ادامه گفت: کفاشیان در جلسه امروز باز هم تمایلش را برای ادامه همکاری من به عنوان سرمربی تیم ملی ایران تکرار کرد. من در یازده ماه گذشته علاقهام را برای این کار به صورت عملی نشان دادهام اما اکنون دیگر مجالی برای حرف زدن نیست. اگر فدراسیون فوتبال ایران در تمایلش برای ادامه همکاری با من جدی است، باید پیشنهادش را به صورت مکتوب به من ارائه دهد تا آن را بررسی کنم وگرنه برای همیشه فقط دوستان خوبی باقی خواهیم ماند.

کیروش در ادامه گفت: باز هم تکرار میکنم که جلسه امروز جلسه خوبی بود. در این جلسه هم من از فرصت حضورم در ایران ابراز خوشحالی کردم و هم فدراسیون از من تشکر کرد. باز هم تکرار میکنم که فدراسیون باید پیشنهاد مکتوب به من بدهد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین گفت: مسالهای که از تکرار کردنش هیچگاه خسته نمیشوم این است که از تمام کسانی که از من حمایت کردهاند، هواداران، دستاندرکاران، بازیکنان، مسئولان اداری و مربیانی که در کنارم بودند تشکر کنم و دست همه را به گرمی بفشارم.

برانکو ایوانکوویچ بعد از جام جهانی ۲۰۰۶ به ایران بازنگشته بود. کیروش درباره این که آیا بازگشتش به ایران پس از جامجهانی ۲۰۱۴ برزیل نشانهای بر تمایلش برای ماندن در ایران است یا خیر، اظهار کرد: به هیچ وجه دوست ندارم خودم را با کسی مقایسه کنم. هرگز در زندگی دوست نداشتم از مسئولیتهایی که بر روی دوشم قرار دارد فرار کنم. بدون توجه به این که نتیجه مذاکراتم با فدراسیون ایران چه میشود دوست داشتم برگردم و خودم را نشان دهم. فکر نمیکنم چندان جالب باشد که مربی بعد از یک تورنمنت بازنگردد و یا خود را پنهان کند.
کیروش افزود: دوستان زیادی در این چند سال در ایران پیدا کردهام و اکنون هم اینجا هستم تا مذاکرات را ادامه دهیم. اگر در نهایت تصمیم بر این شد که از ایران بروم دوست دارم با صلح برویم که اگر خواستم با صلح بازگردم.
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که تا پیشنهاد مکتوبی دریافت نکند نمیتواند تصمیمی بگیرد.