سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی - اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان به پله و فرانتس بکنباوئر حمله کرد و آنها را نادان خواند
به گزارش بیست چهارده، داستان تنشها و حملات دیگو مارادونا علیه پله پایانی ندارد. وی در مصاحبهای تلویزیونی با یک شبکه تلویزیونی در ونزوئلا به بهترین بازیکن تاریخ برزیل و همچنین آلمان تاخت. وی گفت: پله و بکنباوئر به درد موزه میخورند.آنها از موزه میآیند تا حرف بزنند و چیزهای احمقانه بگویند. زیرا واقعا هر دو احمق هستند. اظهارنظر مارادونا پس از موضعگیری این دو چهره تاریخی فوتبال برزیل و آلمان بعد از قضیه محرومیت لوئیس سوارز، مهاجم تیم ملی اروگوئه بود که بازیکن ایتالیا را گاز گرفت. پله گفت که محرومیت ۴ماهه سوارز از محافل ورزشی و ۹ بازی دوری از تیم ملی اروگوئه خوب و منطقی بوده است. بکنباوئر نیز در یادداشتی عنوان کرد فیفا بیشتر از آنچه لازم بود، سختگیری کرده است.