سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی - وزیر ورزش و جوانان گفت: در تصمیم گیری درباره انتخاب سرمربی تیم ملی نباید تابع بحثهای ژورنالیستی، هیجانی و کمپینهای حمایتی شد.

به گزارش بیست چهارده، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در خصوص مسئله تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: در کشور ما متأسفانه همه مسائل به عالیترین سطوح متمرکز میشود در حالی که هر مسئلهای باید در جایگاه خودش و سازمان خودش بررسی شود. به عقیده من فدراسیون فوتبال بهترین مکان برای پرداختن به مسائل فنی تیم ملی است و وزارت ورزش جای پرداختن به مسائل کلان است. اینکه یک مربی بماند یا خیر باید در فدراسیون مربوطه در موردش بررسی شود و یکی از اهداف فدراسیون فوتبال هم همین است.

وی افزود: اگر از من مشورت بخواهند میگویم فدراسیون باید بررسی و تحلیل کند که کیروش در این سه سال و اندی آیا پرونده درخشانی داشته است یا خیر، نمره قبولی گرفته است یا خیر و بعداً در صورت موافقت باید با مربی وارد مذاکره شوند و پس از آن است که به مسئله دستمزد میرسیم.

وزیر ورزش ادامه داد: دستمزدها در کل دنیا تقریباً مشخص است و متأسفانه ما تابع یک سری بحثها و هیجانات اجتماعی و ژورنالیستی شدهایم که ما را از تصمیمگیری واقعبینانه دور میکند. یک نکته عرض بکنم که ما جام ملتهای آسیا را در زمستان امسال در استرالیا داریم که شرایط خاصی دارد. تیم ملی استرالیا در وضعیت مناسبی قرار دارد و کره و ژاپن رویکردی و فرایندی کار میکنند و در کشور ما چنین وجود ندارد ممکن است شرایط خوبی در جام ملتهای آسیا نداشته باشیم بنابراین باید سریع تصمیمگیری کنیم و به نتیجه برسیم. ما هم در وزارت ورزش به تصمیم وزارت فدراسیون فوتبال هرچه باشد احترام میگذاریم.

گودرزی افزود: خوشبختانه وضعیت اقتصادی فدراسیون فوتبال هم خوب است آنها برای ۲ سال حدود ۱۶۰ میلیارد تومان برای تبلیغات قرارداد بستهاند و نزدیک به ۸ میلیون دلار هم از فیفا بابت حضور در جام جهانی پول گرفتهاند که حدود ۲۰ میلیارد تومان میشود. بنابراین فدراسیون توان پرداخت دستمزد کیروش را دارد اما باید بررسی کند و ارزش واقعی این مربی را مشخص کنند. باز هم میگویم ما نباید تابع تصمیمات وضعی و مثلاً تشکیل کمپینها در حمایت از یک مربی شویم. باید فدراسیون آوردههای کیروش را تحلیل کند و مدیران ما باید قدرت چانهزنی هم داشته باشند. در کل آنچه به ورزش ما کمک میکند دور بودن از هیجانات لحظهای در ورزش است.