کمیته انضباطی: کارت پایان خدمت سعید حلافی جعلی نیست
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص شکایت باشگاه فجر شهید سپاسی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، باشگاه فجر شهید سپاسی اعتراض خود را از سعید حلافی- بازیکن تیم فوتبال پیکان تهران مبنی بر استفاده از کارت پایان خدمت جعلی و حضور در مسابقات لیگ یک به کمیته انضباطی ارائه کرد که این کمیته پس از بررسی و ارسال نامه سازمان نظام وظیفه نزاجا و با ارسال تصویر کارت معافیت پزشکی بازیکن و نسبت به ادعای مجعولیت استعلام گرفت که پاسخ رسیده از سوی این سازمان حاکی از آن است که کارت معافیت از خدمت ضرورت نامبرده دارای اصالت و مورد تائید سازمان است.
بر همین اساس کمیته انضباطی با توجه به مراتب فوق و همچنین عدم ارسال هرگونه مستندات از سوی باشگاه فجر شهید سپاسی، به استناد بند یک ماده 8 آئین نامه انضباطی، اعتراض تیم فجر شهید سپاسی را فاقد وجاهت و مردود اعلام می کند. رای صادره قطعی است.