گاهي به آينه نگاه کن!
اين روزها بحث ماندن و رفتن کارلوس کيروش موضوع اصلي فوتبال ايران است و عدهاي موافق تمديد قرارداد سرمربي تيمملي هستند و عدهاي ديگر نيز ترجيح ميدهند مربيان ايراني هدايت تيمملي را بر عهده بگيرند. البته هيچ يکي از مخالفان به طور قاطع حرف نميزنند اما هر يک نظرات خاص خودشان را دارند. يکي از نوع نمايش تيمملي توسط کي روش ايراد گرفته و آن را مشابه چندين سال قبل خوانده و ديگري پشتوانهسازي نکردن و نرفتن اين مربي به سمت جوانان را مشکل اصلي تيمملي دانسته است. خلاصه نظرات متفاوت است و اکثر مربيان تا شنيدهاند فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش چندان تمايلي به حفظ کيروش ندارند به راحتي انتقاد ميکنند تا عقب نمانند! البته اين وسط برخي کارشناسان فوتبال و حتي هواداران شديدا خواهان تمديد قرارداد کيروش شدهاند و اعتقاد دارند که او فوتبال ايران را متحول کرده و چيزهاي جديدي به بازيکنان ياد داده است.
منتقدين چکار کردهاند؟
اما در اين ميان يک پرسش اساسي و مهم پيش روي آن دسته از مربياني که مدعي شدهاند کيروش چيزي به فوتبال ما اضافه نکرده، آيا خودشان در چند سال اخير اين کار را کردهاند؟
مربي که اعتقاد دارد تيمملي مثل 24 سال پيش بازي کرد، آيا تيم خودش فوتبال جديدي ارائه ميدهد؟ آيا به جز مربيان خارجي که در اين چند سال اخير پديده رو کردهاند آنها نيز توانستهاند اين کار را بکنند؟
کدام مربي داخلي جوانگرايي کرده و به سمت پشتوانهسازي رفته؟ عبداله ويسي در دو سال اخير چند بازيکن کشف کرده است؟ آيا به جز اين بوده که 15 بازيکن از تيمش جدا شدهاند و 15 نفر ديگر آمدهاند؟ مجيد جلالي فصل گذشته در تراکتورسازي چکار کرد؟ او به سراغ کدام بازيکن جوان رفت؟ تيمش کدام فوتبال زيبا را به نمايش گذاشت؟ اگر تيمش فوتبال تماشاگرپسندي ارائه ميکرد پس چرا هواداران او را تحمل نکردند؟
تيم ابراهيم قاسمپور چه شد؟ آخرين کارنامه خوب قاسمپور در کدام تيم بوده است؟ حميد درخشان امروز کجاي فوتبال است و کارنامه موفقش کجاست؟
منصور ابراهيمزاده از روزي که از ذوبآهن جدا شده کدام موفقيت را کسب کرده؟ البته منظور ما تنها اين مربيان نيستند و خيليها هستند چون اين افراد آخرين قهرماني ايران را در آسيا به ياد ندارند. چه در ردههاي ملي و چه ردههاي باشگاهي؟
انتقادات سازنده نه حسادت!
باور کنيد اگر انتقادات سازنده باشد همه ميپذيرند اما وقتي ميبينيم پس از بازي تيمملي مقابل نيجريه و آرژانتين همه از کار کيروش و شاگردانش تعريف و تمجيد کرده و آن را تحسين ميکنند اما پس از باخت مقابل بوسني به يکباره تغيير جهت ميدهند و طور ديگري حرف ميزنند به خيلي چيزها شک ميکنيم. آيا بعضي از مصاحبهها از روي حسادت نيست و آيا خيليها نميخواهند کيروش به کارش ادامه دهد چون اگر بماند و چند مربي مثل کرانچار و اسکوچيچ بيايند خيليها بايد به استراحت هميشگي بروند و بيتيم بمانند؟ همين الان هستند مربياني که سالهاست در فوتبال کار ميکنند اما نه مقامي به دست آوردهاند و نه بازيکني به فوتبال معرفي کردهاند. همين افراد به راحتي از کيروش انتقاد ميکنند و سبک فوتبال او را دمده ميخوانند! همين آقايان قبل از جام جهاني مدعي شده بودند تيمملي مقابل آرژانتين کمتر از سه گل نميخورد ولي حالا که يک بر صفر باخته و آن نمايش ستودني را ارائه کرده بحث فوتبال دفاعي را به ميان ميآورند. فصل گذشته فولاد قهرمان ليگ شد آيا از همان تيم پديدهاي معرفي شد؟ کدام تيمها دنبال بازيکنان آيندهدار فولاد رفتند؟ همه آنهايي که خواهان داشتند نفرات چند سال پيش بودند و بازيکن خاصي از تيم قهرمان به فوتبال اضافه نشد. تنها دراگان و زلاتکو کرانچار يکي دو پديده کشف کردند که آنها هم خارجي بودند. البته از 14 تيم ديگر يکي- دو نفر چهره شدند که براي اين تعداد تيم يعني صفر مطلق! پس حالا که مردم کيروش را ميخواهند به نظر آنها احترام بگذاريد و اگر هم انتقاد ميکنيد براي منافع خودتان نباشد!