حمايت قاطع رئيس فدراسيون روسيه از کاپلو


با اينکه نمايندگان دوماي روسيه به دنبال بهانهاي هستند تا سرمربي ايتاليايي تيم ملي فوتبال اين کشور را از پستش برکنار کنند اما نيکولا تولشتيخ همچنان از اين مربي حمايت ميکند.

نتايج ضعيف تيم ملي روسيه در جام جهاني برزيل براي نمايندگان دوماي اين کشور ناراحتکننده بوده و به همين خاطر آنها خواستار اخراج فابيو کاپلو شدهاند. در اين بين رئيس فدراسيون فوتبال روسيه با تمام قدرت از مربي ايتاليايي تيمش حمايت کرده و او را بهترين گزينه براي هدايت روسها ميداند.

تولشتيخ در اين ارتباط گفت: به زودي مرحله مقدماتي يورو 2016 آغاز خواهد شد و کاپلو بايد کارش را با شاگردان خود آغاز کند. همه چيز را به خوبي آناليز کردهايم و بدون ترديد فردي بهتر از کاپلو نميتواند به ما براي موفقيت در يورو و جام جهاني آينده کمک کند. تنها مسئله در اين بين نکاتي در قرارداد اين مربي است که بايد در ارتباط با آنها تجديدنظر شود.