هاشمی طبا: وظایف سرمربی تیم ملی و فدراسیون فوتبال شفاف باشد

رییس اسبق سازمان تربیت بدنی معتقد است که در تمدید قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران باید دقت شود که وظایف دو طرف کاملا مشخص باشد.
مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد فدراسیون فوتبال ایران در چند سال اخیر اظهار کرد: بررسی دقیق عملکرد فدراسیون نیازمند تشکیل یک کارگروه تخصصی کارشناسی در وزارت ورزش و جوانان است اما همین قدر میشود گفت که فدراسیون با صعود تیم ملی ایران به جامجهانی 2014 برزیل تا حدودی توفیق داشته است.
وی در ادامه درباره انتقادهایی که از فدراسیون درباره نحوه تعامل با کارلوس کیروش مطرح میشود، گفت: در هر کار یا قراردادی باید شرح وظایف دو طرف مشخص باشد. به عنوان مثال یکی از انتقادهایی که از فدراسیون میشود درباره بازیهای تدارکاتی تیم ملی است. این که تیم ملی با چه حریفانی بازی کند، تشخیص سرمربی است اما مذاکره با فدراسیونهای کشورها وظیفه فدراسیون است نه سرمربی.
هاشمیطبا درباره نحوه تمدید قرارداد کیروش و وظیفه فدراسیون فوتبال هم گفت: مهمترین نکته این است که در تدوین قرارداد جدید وظایف دو طرف کاملا واضح و شفاف باشد. فدراسیون باید وظایف سرمربی تیم ملی و وظایف خود را مشخص کند و در عمل هم به اجرای آن پایبند باشد و از خود ضعف نشان ندهد. نکته مهم همین مشخص بودن شرح وظایف است. حال ممکن است کفه ترازو به سمت هر یک از دو طرف سنگینتر یا سبکتر باشد.
هاشمیطبا همچنین درباره اظهارنظر کارلوس کیروش مبنی بر این که مبلغ قرارداد برایش اولویت دوم است و درخواست اصلیاش از فدراسیون زمین تمرین خوب و در اختیار داشتن ملیپوشان است، گفت: این که کیروش گفته پول برایش مهم نیست که تعارف است! حتما برای او مبلغ قرارداد اهمیت دارد. معتقدم که تیم ملی باید هویت دائمی داشته باشد و در طول سال مربی با آن در ارتباط باشد. به نظرم باید یک روز در هفته ملیپوشانی که در دسترس هستند با سرمربی تیم ملی در ارتباط باشند و سرمربی هم تمرینهای تیمها را زیر نظر داشته باشد.
رییس اسبق سازمان تربیت بدنی همچنین درباره چگونگی سپردن مسئولیت تیمهای پایه فوتبال به کیروش هم گفت: کیروش تا اینجا نشان داده که در مدیریت تیم تبحر دارد. اگر آن طور که گفته میشود او در کشف استعدادها هم تخصص دارد باید امکانات در اختیارش قرار بگیرد. سپردن مسئولیت یک کار باید با سپردن اختیارات همراه باشد. استعدادیابی و کار روی تیمهای پایه یک کار کاملا فنی است و نمیشود با گفتن یک جمله کار را پیش برد. اختیارات و مسئولیت باید همزمان وجود داشته باشد.